Building the Future

שיקום מבנים מסוכנים

גורמים להגדרת מבנים מסוכנים

הגורם העיקרי לפגיעה בטיח וביסודות המבנה הוא רטיבות. איטום לקוי או סדוק בגג, או בנייה לא מספיק מקצועית, מובילים לחדירת רטיבות לשלד המבנה ולקורות שלו. התוצאה היא התרופפות של חיפויים, חלודה ברכיבי ברזל, התנפחות של חלקי עץ ועוד. בחלק מהמקרים, ליקויי בנייה בעת תהליך הבנייה המקורי מובילים לסכנות המובילות להגדרת הבניין כ'מבנה מסוכן'. בנייה שלא לפי התקן, שימוש בחומרים לא מתאימים, ליקויים בתכנית הבנייה, עבודה רשלנית ועוד- כולם יכולים להוביל בסופו של דבר לצו 'מבנה מסוכן'.

לבסוף, קיימת גם סיבה של 'עייפות החומר' – כל חומר הנמצא בשימוש בבנייה, החל מבטון וברזל ועד עץ וטיח, אינו עמיד לנצח. כתוצאה מהלחות, הגשם, החום, תנועות האדמה והשפעות הטבע, החומרים סופגים פגיעות אשר עלולות להיות מסוכנות.​

Exterior

חיזוק ועיבוי עמודי יסודות הבניין

יש לבצע את החיזוק והתיקון באמצעות סיתות וחציבת הקטעים הפגומים עד לקבלת משטח חזק ויציב. בקטעים אלה, יש לבצע ריתוך מוטות חיזוק חדשים או רשת המיועדת לחיזוק כל קטעי החיזוק שאינם פגומים לצידם של אלו שנפגמו בשל חלודה. ואכן הליקוי הנפוץ ביותר בעמוד שנושא את הבניין, הוא בעיקר התנפחות הברזל כתוצאה מחדירת מים דרך הבטון, המביא לקורוזיה מואצת אשר בעקבותיה הברזל "מתנפח " וגורם לניתוקים של הבטון ולהחלשות העמוד.​​ ​עיבוי וחיזוק עמודי יסודות הבניין ע"פ דרישות החוק וחוות דעת של מהנדס קונסטרוקטור  בניין המתמחה בתחום על מנת להבטיח למבנה ולכם ביטחון מלא.

Interior

תיקוני טיח ובטון

יש צורך להקפיד היטב על עבודות ההכנה לפני בצוע האיטום. הכנות רשלניות יגרמו לכשל של שכבת האיטום. יש לפרק באמצעות גרזן את כל המקומות בהם קיים טיח או בטון רופף וחלש. במידה וקיימים סדקים יש לפרק את הטיח והבטון מסביבם. את הסדקים יש לאטום בעומק , מאחורי שכבות הטיח, באמצעות חומר אטימה גמיש מסוג סיקה פלקס PRO ועם חומר יסוד מסוג סיקה פריימר לפני הבצוע.

תפקיד הטיח לחזק ולאחד את שלד הבניין העשוי בטון ובכך לאחד אותם למקשה אחת. חלקי טיח רופפים או נופלים  בהחלט מהווים סכנה לעוברי אורח ובשל כך מגדירים את כלל המבנה כמבנה מסוכן.

Exterior

חיזוק מרפסות ואריחי שיש

יש לבצע את החיזוק והתיקון באמצעות סיתות וחציבת הקטעים הפגומים עד לקבלת משטח חזק ויציב. בקטעים אלה, יש לבצע ריתוך מוטות חיזוק חדשים או רשת המיועדת לחיזוק כל קטעי החיזוק שאינם פגומים לצידם של אלו שנפגמו בשל חלודה. ואכן הליקוי הנפוץ ביותר בעמוד שנושא את הבניין, הוא בעיקר התנפחות הברזל כתוצאה מחדירת מים דרך הבטון, המביא לקורוזיה מואצת אשר בעקבותיה הברזל "מתנפח " וגורם לניתוקים של הבטון ולהחלשות העמוד.​​ ​עיבוי וחיזוק עמודי יסודות הבניין ע"פ דרישות החוק וחוות דעת של מהנדס קונסטרוקטור  בניין המתמחה בתחום על מנת להבטיח למבנה ולכם ביטחון מלא.

תתחדשו

התחדשות עירונית

מגמות בהתחדשות עירונית

ערים הן מרחבים המשתנים כל העת באופן פיזי, תרבותי, פוליטי וכלכלי. תהליכים של התיישנות או השתנות במרחב העירוני משקפים את השינויים החברתיים של התקופה.

התחדשות עירונית היא ניסיון להפוך את תהליך ההתיישנות, הקיפאון או הדרדור של אזורים עירוניים באמצעות שיפור ושדרוג מערך התשתיות, המגורים וחיזוק הכלכלה המקומית ולהביא לשינוי במרחב העירוני הקיים.

החברה המרכזית

לשיקום מבנים מסוכנים

office@tel-dar.co.il
050-924-4440